Köpevillkor

Allmänt
Följande villkor gäller för produkter tillhandahållna av:
PMR Nordic AB (559054-4762)
Söderhagsvägen 29B
136 49 VEGA

Priser
Alla priser angivna på pmrnordic.se är inklusive mervärdesskatt, andra skatter samt fraktkostnader (läs mer under “Fraktkostnader”), om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att innan angiven leveransdag justera angivna priser, under förutsättning att du som kund därvid meddelas. Priser anges i svenska kronor som standard men som kund kan man välja att få priserna visade i GBP, DKK samt EUR (med en fast växelkurs).

Köp & Leveransvillkor
Vår ambition är att göra er köpprocess hos oss så enkel och säker som möjligt och vi använder oss därför av följande villkor. Har ni synpunkter eller förslag på alternativ och lösningar hör gärna av er till oss så att vi kan ta del av dem och bli ännu bättre.

Betalning
I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på “Slutför köp” godkänner du våra köpvillkor.

Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort.  Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du hos klarna.se. För information om din betalning kontakta Klarnas kundservice. Du kan även se dina fakturor och dess betalstatus på klarna.se under Mina sidor, se ”Hitta din faktura” på startsidan.

Beställning
Beställning av produkter sker via besök på www.pmrnordic.se eller via e-post för kommuner, Landsting eller andra statliga organisationer som inte kan handla via Klarna. I det fall en produkt skulle vara slutsåld eller av annan anledning ej kan levereras erhåller du som kund skriftlig information om detta.

Strax efter att du skickat din beställning mottar du en orderbekräftelse via e-mail, denna är ej juridiskt bindande utan endast en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Din beställning är bekräftad först då du mottar information om att din order är färdigbehandlad.

Avbeställning
pmrnordic.se  arbetar alltid för att minimera leveranstiderna och ofta behandlas din beställning av oss direkt efter att du har genomfört ditt köp. På grund av den korta leveranstiden är det därför inte alltid möjligt att göra en avbeställning efter lagd order.

Transportalternativ
Transportalternativ samt total leveranstid beror på vilken produkt du önskar köpa samt var i landet vi ska leverera, men är vanligtvis 2-4 arbetsdagar.

Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån vårt eller våra distributörers lager. Avhämtar eller mottager ni inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss eller den av oss utsedda leverantören. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.
Vi ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om vi ombesörjer transport skall kunden ersätta oss för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. Leverans sker, om inget annat avtalats, med någon av våra etablerade transportpartners eller den av våra distributörer anlitade transportfirman.

Leveranstider
Varor som finns i lager levereras normalt inom 2-4 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att PMR Nordic skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på hemsidan (vänligen notera att detta anges i antal arbetsdagar). Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

Ångerrätt/Retur företag
Företag har endast rätt att returnera sådan produkt som vi lagerhåller. För produkter som vi ej lagerhåller eller produkt som vi lagerhåller men som specialanpassats gäller ingen returrätt. Returförfrågan skall ske inom 3 dagar från Leveransdagen. Returförfrågan görs via info@pmrnordic.se. Vidare får retur göras endast under förutsättning att produkten återlämnas till oss i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat varan. Det åligger dig som kund att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör vi dessutom avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 250 kronor, på massagefåtöljer är avgiften 2000 kronor.
Returfrakten sker på kundens risk. Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner du som kund genom noggrann undersökning att produkten är behäftad med fel eller brister skall du reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses du som kund ha godtagit det skick som produkten levererats i.

Ångerrätt/Retur privatpersoner
Enligt distansavtalslagen har Du som konsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, detta gäller inte näringsidkare. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Om kunden vill ångra ett köp som gjorts via webbplatsen ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till PMR Nordic via mail på support@pmrnordic.se. kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av kunden kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten, om inte annat anges. Kunden ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Kundens ansvar upphör när PMR Nordic har mottagit returen. Kunden ska spara inlämningskvitto på returen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till PMR Nordic. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalemballage. Returer ska göras enligt de metoder och anvisningar som anges vid kommunikation med PMR Nordic.
Varan ska vara oanvänd och returneras i originalförpackning med eventuella prislappar och skyddspapper och plastpåsar. Vid köp av produkter med låda gäller detta även själva lådan. Tejpa därför inte returetiketter eller annat direkt på lådan, returnerar du emballage i skadat skick debiterar vi dig en returhanteringsavgift på 250:-
i de fall vi måste ersätta plastpåsar, kartonger eller annat inneremballage, paketera om produkten eller funktionstesta den. Massagefåtöljer kan endast returneras med originalemballage och en kostnad på 2000:- tas ut för att funktionstesta och återställa produkten till ursprungsskick och paketeras om.

Du kan dock bli skyldig att ersätta oss för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Vi godkänner endast returer som levereras direkt till vårt lager, dvs. företagspaket, skickar ni ett paket för avhämtning hos postombud debiterar vi 100:- för extrakostnader som uppstått för oss.
Varor som återsändes till oss mot postförskott eller efterkrav mottages ej.

För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 10% av värdet dock minst 250kr.

Alla returer skickas till PMR Nordic AB, Söderhagsvägen 29B, SE-136 49 VEGA.

Skada vid leverans
pmrnordic.se eller aktuell distributör besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan mot förmodan vara skadad när den anländer åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. Om din leverans är transportskadad behöver du göra en reklamation till den transportör som ombesörjt leveransen, snarast möjligt, inom skälig tid. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage (produktens förpackning) vid transportskada. Detta för att transportören skall kunna besiktiga godset inklusive emballage. pmrnordic.se ansvarar även för fel som har uppstått innan transporten.

Reklamation vid företagsköp
Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Då vi erbjuder 1 års reservdelsgaranti på samtliga våra produkter är det denna reklamationstid vi erbjuder. Felen skall vara av ursprunglig karaktär (alltså produktionsfel) för att reklamationsrätten skall vara gällande.

Reklamationsrätt för privatpersoner
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta PMR Nordic så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta hos oss.
Vi skickar dig en retursedel med ett adresskort som Du klistrar på ditt paket (ej massagefåtöljer med reservdelsgaranti). Godkänns din reklamation så ersätter vi självklart varan eller, i de fall det är möjligt, lagar produkten.
Ibland går det inte att ersätta varan och vi betalar då ut köpesumman inom 30 dagar. Vid eventuella tvister så följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
Kund informeras härmed att ta del av de skötselråd som bifogas dels av oss samt de eventuella råd och den information som respektive leverantör bifogar sina produkter.
Om en vara visar sig vara felfri och felet beror på att användaren inte läst manual, använd fel strömadapter eller andra delar som inte är original eller i förväg kontaktat oss för rådgivning tas en felsökningsavgift på 250:- ut, denna måste betalas innan varan returneras till kund.

Garanti
För att kunna erbjuda lägsta möjliga pris till våra kunder erbjuder PMR Nordic 12 månaders reservdelsgaranti för massagefåtöljer (materialgaranti) från och med inköpsdatumet för reservdelar och utbytesenheter. Samtliga andra produkter har 12 månaders servicegaranti. (Gäller inte batterier)

Reservdelsgaranti
Garantin innebär att du som kund kostnadsfritt erhåller reservdelar och/eller utbytesenheter och själv får bekosta eventuell installation av reservdelen.

Reservdelsgarantin gäller under förutsättning att:

1) Produkten underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

2) Delen och produkten använts på normalt sätt.

3) Delen eller produkten inte har överbelastats.

4) Bara originaldelar för produkten har använts.

Reservdelsgarantin gäller INTE under följande förutsättningar:

1) Om delen eller produkten har modifierats, byggts om eller ändrats på något sätt, såvida det inte är uppenbart att felet inte orsakats av en sådan åtgärd.

2) För skador orsakade av felaktig montering eller justering av delen eller produkten, eller om den monterats tillsammans med andra onormalt slitna delar, och som följd därav riskerat att slitas ut snabbare än normalt.

Vidare gäller följande för reservdelsgarantin:

1) Den inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador.

2) Arbetskostnader, såsom felsökning och installation, och eventuella fraktkostnader ersätts inte.

Servicegaranti
Garantin innebär att du som kund kostnadsfritt erhåller reservdelar och/eller utbytesenheter samt erhåller kostnadsfri installation/reparation genom att skicka in varan till oss med förbetald returfrakt.

Servicegarantin gäller under förutsättning att:

1) Produkten underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

2) Delen och produkten använts på normalt sätt.

3) Delen eller produkten inte har överbelastats.

4) Bara originaldelar för produkten har använts.

Servicegarantin gäller INTE under följande förutsättningar:

1) Om delen eller produkten har modifierats, byggts om eller ändrats på något sätt, såvida det inte är uppenbart att felet inte orsakats av en sådan åtgärd.

2) För skador orsakade av felaktig montering eller justering av delen eller produkten, eller om den monterats tillsammans med andra onormalt slitna delar, och som följd därav riskerat att slitas ut snabbare än normalt.

Vidare gäller följande för servicegarantin:

1) Den inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador.

2) Arbetskostnader, såsom felsökning och installation, och eventuella fraktkostnader ersätts inte.

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar från andra återförsäljare. Erbjudanden om annonsvaror i vårt annonsblad eller nyhetsbrev kan i vissa fall gälla köp av max en av varje annonsvara per kund, detta informeras tydligt i samband med annonsen. För produkter som är märkta med “Begränsat antal” eller dylikt gäller likaså att erbjudandet endast avser köp av en produkt per kund. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt att en artikel utan förvarning kan utgå ur sortimentet. T. ex kan en artikel sälja slut innan lagersaldot hunnit uppdaterats på webbshoppen. Av tekniska skäl kan färgerna på hemsidan avvika något från verkligheten. RGB är ju lite begränsat! Vi reserverar oss även för eventuella prisändringar och korrekturfel.

Beställningar från återförsäljare
Vi förbehåller oss rätten att stoppa och kreditera massbeställningar från återförsäljare. Om du är en återförsäljare och önskar handla hos oss är du välkommen att skicka ett mail till info@pmrnordic.se. Ange vad du önskar köpa, antal samt ditt återförsäljarnamn så kommer vi att kontakta dig med pris på din önskade beställning.

Ej uthämtad vara
Det verkar för oss helt otroligt, men om Du av någon outgrundlig anledning får för Dig att inte hämta ut beställd vara, så sänds paketet i retur till oss av fraktbolaget. Denna kostnad, för närvarande 10% av ordervärdet dock minst 250 SEK.

Service och reparation
Vi vill göra dig uppmärksam på att mjukvarufel, vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel inte täcks av garanti eller reklamation. Om felet ligger utanför lagens ramar, eller vid avslag av kostnadsförslag, kan det tillkomma en kostnad för frakt och undersökning. Vi kommer att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.

Äganderätt
Produkterna förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårt skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Personuppgifter
PMR Nordic är ansvarig för de personuppgifter som Du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas, dels för att du skall kunna handla hos oss och dels för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vill Du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör Du det lättast genom att skriva till oss via e-mail info@pmrnordic.se Enligt lag måste du godkänna att vi sparar dessa uppgifter om Dig, vilket Du samtycker till genom att fullgöra ett köp hos oss.

Skiljedom
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.